top of page

Consulting

De basis op orde krijgen en houden - je herkent vast vanuit de praktijk dat dit voor veel organisaties een echte uitdaging is. Ze hebben bijvoorbeeld vaak geen goed overzicht over en inzicht in hun bedrijfsprocessen, relevante wet- en regelgeving, beleidscentrum, applicatielandschap, datamanagement, geleverde prestaties, managementrapportages en verbeterportfolio.

Dit geldt voor commerciële bedrijven, non-profitorganisaties en overheidsinstanties.

Ik help jou en je team om toekomstbestendig te blijven. Door overzicht te creëren, de samenhang der dingen te visualiseren, te focussen op wat er echt toe doet, te redeneren vanuit het perspectief van de collega's die de klanten bedienen, complexiteit te reduceren, vakjargon te vermijden en een intuïtieve hands-on aanpak te gebruiken.

Business Meeting

mogelijke adviesonderwerpen

interne organisatie

Helpen om knelpunten in de samenwerking tussen jullie staffuncties en met het lijnmanagement op te lossen. Daarbij de interne organisatie vooral benaderen vanuit het perspectief van de collega's die de klanten bedienen.

interne audit

Zelfstandig interne audits en business reviews uitvoeren. Ook kan ik deel uitmaken van jullie auditteam, bijvoorbeeld op specialistische gebieden zoals Enterprise Risk Management en Governance, Risk & Compliance.

managementrapportage

Ervoor zorgen dat jullie beslissers beschikken over goed geïntegreerde rapportages, die hen vertellen hoe zij presteren op alle relevante aspecten van hun verantwoordelijkheden.

overzicht van bedrijfsprocessen

Een integraal samenvattend overzicht opstellen van al jullie activiteiten. Het geeft het gemeenschappelijke speelveld van jullie managementteam weer. Ook stelt het jullie in staat om de noodzakelijke verbeteringen te identificeren, te prioriteren en te realiseren.

beleidscentrum

Jullie interne beleidsbeheer op het beoogde niveau brengen en houden. Door na te gaan welke interne regelgeving gewenst is, wie waarvoor verantwoordelijk is, hoe het beleid wordt vastgelegd, hoe de naleving wordt gecontroleerd et cetera.

beheersraamwerken

Jullie bestaande beheersraamwerken integreren en optimaliseren. In de praktijk blijken goed werkende raamwerken de organisatieleiding meer zelfvertrouwen te geven in hun relaties met interne en externe toezichthouders.

prognosekrachtversterking

De gezamenlijke inschattingen m.b.t. de (nabije) toekomst vertalen naar gedegen periodieke prognoses. Daarbij de gehanteerde aannames expliciet maken. Deze prognoses zijn onmisbaar bij het nemen van beslissingen over de toewijzing van mensen en middelen.

monitoringoptimalisatie

De monitoringactiviteiten van jullie organisatie optimaliseren. Door kritisch te kijken naar de coördinatie, omvang en diepgang van interne en externe audits, reviews, tests, inspecties etc. Daarbij aandacht besteden aan hiaten, overlappingen en inconsistenties.

procesoptimalisatie

De interne beheersing van jullie bedrijfsprocessen verbeteren in nauwe samenwerking met de betrokkenen. Met speciale aandacht voor de coördinatie over de ketenprocessen.

kritische huisvriend(in)

Competenties voor gestructureerde beslissingsondersteuning ontwikkelen. De belangrijkste onzekerheden identificeren, aannames in prognoses kritisch bekijken en voor- en nadelen evenwichtig afwegen.

coaching

Leidinggevenden helpen bij hun professionele ontwikkeling, zowel wat betreft hun technische als managementcompetenties.

voorbeelden van consultingopdrachten

 

 • ziektekostenverzekeraar | herpositionering risicomanagementfunctie

 • gemeente | versterking interne auditfunctie

 • familiebedrijf | herdefiniëring processen, beheersmaatregelen en managementrapportages

 • hogeschool | optimalisering governance structuur en managementcyclus

 • bank | afstemming ondersteunende functies (2e en 3e lijn)

 • ziekenhuis | verbetering samenwerking tussen staffuncties

 • nutsbedrijf | herschikking risicomanagement-, compliance- en auditfuncties

 • ratingbureau | coaching hoofd interne audit

 • gemeente | invoering waardemanagement

 • nutsbedrijf | coaching hoofd risicomanagement

 • familiebedrijf | integratie prestatie- en risicomanagement

 • woningcorporatie | integratie prestatie- en risicomanagement

 • beursgenoteerd bedrijf | facilitering strategische risicoanalyse en  optimalisatie governancestructuur

 • goededoelenstichting | invoering waardemanagement

 • woningcorporatie | invoering waardemanagement

 • ziekenhuis | facilitering strategische risicoanalyse

 

2022-05-19-_Risk-n2022-5215 kopie_edited.png
bottom of page